دکتر مینا بخشعلی بختیاری

دکتر مینا بخشعلی بختیاری

جراح و متخصص زنان و زایمان

عضو سابق دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی