دکتر زهرا مقیمی

دکتر زهرا مقیمی

متخصص زنان

⁩جراح و متخصص زنان زایمان، نازایی

رتبه سوم بورد تخصصی کشوری

⁩فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

عضو بنیاد ملی نخبگان