دکتر میثم مجری

دکتر میثم مجری

متخصص قلب وعروق

ابداع کننده محبوب‌‌ترین روش تفسیر نوار قلب در ایران
اولین پایه‌گذار مشاوره پره انترنی و رزیدنتی